Behandling av personopplysninger i Dekkproff AS

Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern.

Kontaktinformasjonen til Dekkproff AS er:
Adresse: Hegnavegen 15, 3748 Siljan
E-post: info@dekkproff.no
Telefon: 973 00 907
Organisasjonsnr.: 916 725 558

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Kundeopplysninger. Salg av varer og tjenester til privatpersoner. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer, adresse og registreringsnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg i og med kjøpet for å sikre korrekte opplysninger på salgsdokumenter ihht regnskapslov, samt oppfyllelse av forpliktelser om garantiansvar og reklamasjonsrett.

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.  Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger.

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende en e-post til info@dekkproff.no.

Ytterligere kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside, www.dekkproff.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere informasjon før vi gir svar. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Kontakt

Du kan til enhver tid kontakte Dekproff AS dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger på e-post info@dekkproff.no

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi anbefaler derfor ikke å sende sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.